Roy Carlsen style=

Roy Carlsen

Assosiert medlem, utsatt årsmøte pga. Corona
Svein Monsen style=

Svein Monsen

Web ansvarlig
Berit Schei Hagen style=

Berit Schei Hagen

Leder
Villy Ruud style=

Villy Ruud

Nestleder
Ruth Tomter style=

Ruth Tomter

Sekretær
Cato Sand style=

Cato Sand

Kasserer
Pål Olav Kraabøl style=

Pål Olav Kraabøl

Styremedlem
Liv Stokstad style=

Liv Stokstad

Varamedlem