Fra Starten.

NANNESTAD HISTORIELAG

Lagets våpenskjold har sin bakgrunn i skoklene som ble brukt for å trekke redskaper av hester.       

Skjoldet er tegnet av Bosse Tangen og laget av Gunnar Nyholt.

 

Lagets årlige arrangement ”Skoklefallsdag” den 3. juni symboliseres ved denne logoen.    

Denne dagen skulle våronna være unnagjort og hesten skulle få hvile.

Lagets formål er å arbeide med alt som har lokalhistorisk interesse. Laget vil ved foredrag, utflukter, og andre tilstelninger søke å øke den historiske interessen og bevare alt som har kulturell verdi innen bygda.

Gården Sør-Kringler har i mange år vært møtested for diverse arrangementer og lage har bidratt mye til bevaring av de gamle bygningene på gården.

 I 2006 åpnet Nannestad Bygdemuseum som er etablert på bakgrunn av personlig donasjon fra en uflyttet Nannestadsokning.

Museet er samlingspunkt for medlemsmøter, foredrag, aktiviteter med mer.

 

Museumet.

NANNESTAD BYGDEMUSEUM

Etter 12 års planlegging, fra den første ideen ble unnfanget, åpnet Nannestad Bygdemuseum offisielt sine utstillinger 8. mai 2007.

Dagen var ikke tilfeldig valgt da det samtidig ble åpnet en temautstilling, Nannestad under 2. verdenskrig.”Dette er en stor dag for oss i Nannestad, en dag jeg har gledet meg til i mange år, 8. mai 2007 vil bli en dag mange vil huske”,  sier ordfører Hans Fredrik Bang.

”Vi har slått to fluer i en smekk, vi har fått et flott nytt bygg, med flere fasiliteter og vi har kunnet ta i bruk den omdiskuterte Møkkakjelleren.

Vi har fått et hus vi kan være stolte av, takket være en sjenerøs gave fra Tore G. Solheim”, sier Bang. Museet er en gave fra en utflyttet Nannestadsokning, Tore G. Solheim som for mange år siden fikk ideen til et eget museum i hjembygda. ”Tanken er at de yngre skal få kjennskap til historien for bygda si”, sier Solheim, som selv har bidratte med en mengde gjenstander av forskjellige slag, og møbler og innredninger fra sin hjemgård Grindaker i Bjerke sogn. Disse møblene er plassert i tre rom som skal illustrere hvordan det så ut på gården.

I planleggings- og byggeperioden har spesielt Bosse Tangen og Asbjørn Heiret arbeidet sammen med Tore G. Solheim med ideer og fremdrift gjennom en stiftelse, i samarbeide med Nannestad Historielag. Arkitekt for museet har vært Gudmund Tangen. Mange personer har stått på for å få museet og utstillinger ferdig, men spesielt kan fremheves Leif Fredriksen, Per Engh og Ola Bråthen. Det er etablert noen faste utstillinger, blant annet bygdedoktor Habberstads kontor og landhandler Størdals butikk.

Ved åpningen var også temautstillingen Nannestad under 2. verdenskrig på plass. Med tilstedeværelse av inviterte gjester og kommunalt styre og stell kunne direktøren for Akershus Fylkesmuseum hilse og gratulere med museet. ” Jeg er imponert over hva de har fått til på så kort tid. Utstillingene er kjempeflotte. Det er jo også unikt at enkeltpersoner vil gi en slik gave til bygda si. Et flott initiativ. Finnes det flere slike som Solheim er det bare å ta kontakt” avslutter Erlandsen.

Ansvarlige for krigsutstillingen er Asbjørn Heiret, Ellen Lerberg og Tor Brynhildsen. Men også mange andre støttespillere har vært viktige ved å låne ut personlige gjenstander fra krigsårene. Utstillingen skal etter planen stå frem til november, hvor den vil bli erstattet av andre tema.

Til slutt kan nevnes Solheims ”Raritetshjørne” med mange kjente og ukjente gjenstander som hans bror anskaffet.

Her kan du gjette på flere spesielle gjenstanders bruksområder.

Referent ved åpningmøtet: Jan-Einar Moe, nest-leder

Nannestad Historielag

UTSTILLINGER:

Grindakerkroken

Dette er den faste hoved utstillingen som er en ”replica” av hovedbygningen på Grindaker gård i Bjerke sogn.

Møbler og inventar er alt sammen fra gården.

Helse i bygda

En av bygdas legender var Dr. Habberstad som virket som lege for alle innbyggere gjennom flere tiår. Han hadde kontor, ikke langt fra museet og dette kontoret er gjenskapt med mye av utstyret doktoren benyttet i sin virksomhet.

 

Nannestad Kommune har også litt om Museumet.