Nannestad Historielag
Postadresse

Holtervegen 26
2034 HOLTER

Besøksadresse

Teiealleen 11
2030 NANNESTAD

Org nr

918 405 542

Nannestad Historielag & Nannestad Bygdemuseum Lokaler.

 

Åpningstider: Ingen faste, følg med i kalender.
BesøksadresseTeiealleen 11, 2030 Nannestad
Postadresse
:  Holtervegen 26, 2034 Holter
Leder: Berit Schei Hagen
Epost
beritsch.hagen@gmail.com
Telefon: 905 84 717

Webansvarlig:
Epost: sveinlmm@gmail.com
Telefon: 905 52 747

Åpningstider Museum: Alle lørdager Fra Kl. 12:00 til Kl. 15:00 etter avtale.

Utstillinger / aktiviteter.

 
Skokla: Svein Monsen, Villy Ruud, Unni Breen Vinge
Facebook: Kjell Berglund
Hjemmesiden: Webansvarlig Svein Monsen