Velkommen til Nannestad Historielag.

Årsmøte / Medlemsmøte

Årsmøte / Medlemsmøte

Åpent medlemsmøte i Nannestad Historielag torsdag 24. mars 2022 kl. 19:00 Ole Johan Røtterud viser bilder- I ROBs fotspor på kryss og tvers av Nannestad.

Les mer