Medlemsbladet "SKOKLA"

Det har vært ujevn utgivelse av Skokla.   

Bladet kom ut første gang i 2007 med tre nummer.

I 2008 kom det ut to nummer.

I 2009 kom det ut to nummer.

I 2010 kom det ut to nummer.

I 2011 kom det ut to nummer.

I 2012 kom det ut to nummer.

I 2013 og 2015 kom de ingen blader ut.

I 2014 kom det ut ett nummer.

I 2016 kom det ut tre nummer.

I 2017 kom det ut tre nummer.

I 2018 kom det ut tre nummer.

I 2019 er det kommet ut to nummer, planen er 1 nummer til. Alt kan endres.