Linken til butikken, finner du nederst på siden.

Motstandsarbeid Rundt Gardermoen
Er du fra distriktet Nannestad, og vil hente boka selv, da kan du ringe 90 58 47 17 og bestille boka manuelt, men du må betale forskuddsvis på denne kontoen. 1622.20.20844 ta med kvitteringen, eller Vipps til 613466

................................................

I forbindelse med Frigjøringsjubileet har Kåre Syltevik gitt Nannestad Historielag muligheten til å utgi et nytt opplag av boka Motstandsarbeid rundt Gardermoen – Krigsveteraner fra Nannestad forteller om motstandsarbeid rundt Gardermoen 1940-1945. 

Denne utgaven av boka har også fått et nyskrevet vedlegg om Ullensaker Milorg. Dette nye vedlegget er ment som en meget forkortet utgave av Ullensaker Milorgs historie.

Boka kan kjøpes i nettbutikken, men også ved å ta direkte kontakt med Nannestad Historielag. 
Nå i disse Corona- tider, anbefales det å kjøpe boka gjennom nettbutikken.

Vil du spare frakt, og velger å hente boka selv. Ring eller send SMS: 90 58 47 17 for å avtale.


Utdrag fra forordet av Kåre Syltevik:

Det ble våren 1998 gjort opptak av intervjuer med flere motstandsmenn fra krigens dager. Intervjuene dreier seg om den enkeltes opplevelser under krigen, men samtalene kom også inn på mange ting av historisk interesse for bygdefolk generelt. 

Under et møte i Nannestad i 1998 med representanter fra Nannestad Historielag og krigsveteraner, ble det enighet om at det burde skrives ned en del av disse beretningene, og jeg ble da valgt til å utføre oppdraget.

Dessuten var det interesse for at jeg skulle skrive ned en del om etterretningsarbeidet i organisasjonen XU.

Russerleirene gis et eget kapittel.

Til slutt mener jeg det er interessant å se litt på hva engelske flygere har å si om ankomsten til Gardermoen og Norge under den såkalte «Operation Doomsday» i maidagene 1945.


Da er det bare å oppfordre til å kjøpe og lese boka selv. Butikken finner du her.