Prestene i Nannestad

Publisert av Svein Monsen den 19.06.19.
Prestene i Nannestad

2)

Sira Porstein

Sira Porstain i Nannestad var i 1326 vitne i arvesak, og han var trulig prest etter Sira Paul.

 

5)

Sira Gudbrandr Petterson

Sira Gudbrandr Petterson var prest i Nannestad fra omkring 1425 og vistnok til 1458.

Han hadde en tvist om 4 øyresbol i Brøstad, som var testamentert til Nannestad presteboel.

 

 

 

1)

Sira Paul

Den første presten som det finnes navn på er Sira Paul. Han vitnet i ei sak om Nordbyvik omkring 1310.

 

3)

Sira Poror Assarsson

Sira Poror Assarsson er nevnt som prest her 1369 - 1390, men virket sikkert utover dette tidsrommet.

 

4)

Sira Guttormr Hákonarson

Sira Guttormr Hákonarson er omtalt 14. 03. 1408 og 26. 06. 1411

 

6)

Sira Gulbrander

 

7)

Sira Amundr

Sira Amundr var prest i 1489, da han tilkalte Endre, prest i Eidsvoll for å ta opp vitnemål om delegang i Bjørvika. Vitnet Bård Tordsson forklarte at han tjente hos herr Gudbrandr vel 30 år før. Et annet vitne (Hallvard Eivindsson) fortalte at faren tjente

«hr. Guldbrander». Disse sju prestene er de eneste vi veit navnet på i katolsk tid, men fra reformasjonen er presterekka sammenhengende

 

1)

Frantz Frantzøn

 

Presteperiode:

Ca. (1540 - 1581)

Han var visstnok fra Firenze (Florens) i Italia. Frantz var den første prest i bygda etter reformasjonen. Han blir første gang nevnt i 1554. Han var prest til 1582 eller et par år senere. Herr Frantz var gift med Margrethe Olufsdotter, som var i slekt med presten Gullik i Vinger. Hun levde ennå i 1594. Frantz var trulig prest her i over 40 år. Han er stamfar til slekta Flor i Norge

 

3)

Lauritz (Lars) Frantzøn (Flor)

 

Presteperiode:

Ca. (1581 - 1614)

Han er sønn av Frantz Frantzøn, og ble vidd til prest i 1565, fikk ventebrev på Nannestad soknekall den 2. 6. 1581 og ble sokneprest noen få år senere, da hans far gikk av ca. 1582. Han var trulig prest her til 1614. Tre år før hører vi om han

i kjeldene siste gang. Han ble den 14. 1. 1588 gift med Rønnaug Sigurdsdatter, søsterdatter til den kjente biskop Jens Nilssøn og datter til sokneprest Sigurd Pederssøn i Trogstad. Lauritz Frantzøn omtales som død i diplom den 28. 3. 1618. Av barn vites

om 3: Margrethe, Magdalene og Hilleborg.

 

2)

Lauritz Frantsøn

 

(1581 - 1581)

Han var pers. kap.

24)

Thormod Rostad

f. 18. 4. 1903 i Verdal d. 13. 6. 1993. Utnevnt til Sokneprest i Nannestad 22. 6. og

tiltrådte 1. 10. 1951. Gift med Rigmor Martens f. i Trondheim 30. 4. 1904 d. 9. 6. 1991.

 

23)

Kristian Nordlid

 

(1937 - 1950)

f. 23. 1. 1881

 

Utnevnt til Sokneprest i Nannestad 4. 6. 1937. Avskjed i nåde 20. 10. 1950. Gift i

Tranøy 1913 med Hilbergine Marie Håkonsen. f. i Bjarkøy 1. 10. 1893.

 

Barn: Gunhild f. 1914. Haakon f. 1915. Kjell f. 1921 d. 1922. Laila f. 1923. Dagfinn f. 1931.

 

22)

Christoffer Alfred Nathalius Nilssen

 

(1923 - 1936)

f. 10. 7. 1867.

 

Sokneprest i Nannestad 1923 - 1936. Gift med Margrethe Müller i 1899. f. 17. 1. 1875. To sønner er nevnt.

 

21)

Thor Christensen Grøner

 

(1908 - 1923)

f. 4. 4. 1850 i Borre. d. 29. 5. 1937. Sokneprest i Nannestad 17. 7. 1908 tok avskjed i 1923. Gift i Bergen 1877 med Nikoline Marie Bødker som døde i 1933. Ni barn.

 

20)

Aksel Smith Sinding

 

(1901 - 1908)

Født på Våler prestegård i Østfold, 31. 8. 1849 d. 15. 2. 1908. av Blodforgiftnong. Han var Sokneprest i Nannestad fra 1901 - 1908. Gift 1877 med Augusta Meyer f. 25. 7. 1851 d. 25. 2. 1911.

 

19)

Abraham Borch Stenersen Andersen

 

(1882 - 1901)

f. 2. 3. 1827 d. 19.8. 1905. Kom fra Nes i Hedmark. Han var Sokneprest i Nannestad 1882 - 1. 4. 1901.

 

Var gift 2 ganger. 1. gang med Gusta Elise Larsen fra skien. 2. gang med Birgitte Dorothea Myhre, også fra Skien.

 

18)

Svend Stenersen

 

(1853 - 1882)

f.17. 5. 1807 d.15.05.1889. Kom fra Nittedal. Utnevnt til Sokneprest i Nannestad 5.

10. 1853. Prost i Øvre Romerike Prosti fra 1857. Han var Sokneprest til 1882. Gift med Marie Dorthea Lumholtz f. 22. 12. 1814 d. 29. 6. 1851.

 

Barn: Kaja Sophie f. 20. 1. 1834 d. 1861. Augusta Pauline Andrea f. 1837 d. 1891. Louise Johanne Henriette f. 1840 ugift. Caroline Alexandra f. 1843 ugift. Marie Dorthea. f. 1851 ugift.

 

17)

Jørgen Meldal Arentz

 

(1840 - 1853)

f. 11. 6. 1782 d. 4. 5. 1853. Ble utnevnt til Sokneprest i Nannestad den 6. 6. 1840 og flyttet inn på prestegården i mars året etter. Han ble gift 1812 med Margrethe Marie Zernikow f. 5. 6. 1790 d. 17. 4. 1856.

 

Barn: Fredrik Christian Holberg f. 1812 d. 1835. Peter Nicolai Zernikow f. 1813 d. 1883. Bolette Rebekka Meldal f. 1815. Anne Hedevig Meldal (Nanna) f. 1816 d. 1900 ugift. Cathrine Fredrikke Witrup (Trine) f.1819 d. 1899. Carl Edvard f. 1821 d. 1821. Edvardine f. 1822 d. 1827. Hans Severin f. 1824 d. 1856. Henriette Christiane f. 1827

d. 1878. Jørgine Margrethe f. 1828 d. 1886. Wilhelm Henrik f. 1829 d. 1905 ugift.

 

16)

Johannes Haakensen Bierch

 

(1806 - 1840)

f. 19. 5. 1758 d. 15. 1. 1840, fra Dragvoll i Ullensaker. Han var sokneprest i Nannestad i 34 år, fra 1806 - 1840. Han ble gift første gang 1792 med Anne cathrine Roll, f. 1759 d. 25. 12. 1820. Barn: Else Marie f. 1794. Han giftet seg andre gang 1826 med Wilhelmine Bernhardine Krogh, f. 28. 3. 1803.

 

Med Sokneprest Bierch fikk bygda den mest aktive og interesserte prest siden Widings dager. Bierch tok seg ærlig av skolevesenet og fattigstellet.

 

«Aar 1807 den 10de Desember blev der paa Garden Nedre Nannestad en Skole Commission afholdt for Nannestad Præstegjeld»

 

Sokneprest Bierch var den drivende kraft i arbeidet med å få i stand den første faste skole i bygda. Han fikk god støtte av Prost Finckenhagen og Biskop Bech i dette

arbeidet.

 

15)

Johan Aagaard Smith

 

(? - 1806)

f. 9. 12. 1740 d. 1806. Fra Stavanger. Han døde den 28. 3. 1806 som Sokneprest i Nannestad. Gift med Sara Louise Nyrop. d. 1800. 45 år. Barn: Jørgine (Georgine).

 

14)

Wexel Hansen Wexelsen

 

(1773 - 1790)

f. 14. 9. 1715 d. 2. 12. 1790. Han kom fra Sørum der faren var Sorenskriver. Han var pers. kap. i Nannestad fra 1. 1. 1745. Res. kap. fra 30. 4. 1754 og Sokneprest fra 4. 11. 1773 - 1790. Gift 1753 med Anne Louise Leganger, datter til Sokneprest en i Eidsvoll,

f. 1730 d. 1774. Barna brukte Wexels som familienavn.

 

13)

Henning Kierulf

 

(1754 - 1773)

f. 2. 12. 1713 d. 30. 8. 1773. Han kom fra Hyllestad på Shelland, der faren Antonius Mortensen Kierulf var prest. Henning Kierulf var Sokneprest i Nannestad 1754 - 1773. Første gang gift med Ingeborg Iversdatter Munthe Lem f. ca. 1717 d. 16. 6. 1751.

 

Barn: Inger Margrethe f. 1746 d. 1815. Ole f. 1747 d. 1823 København. Antoinette f. 1748 d. 1834 i Egersund. Pauline Sophie f. 1749 d. 1772.

 

Henning Kierulf ble gift andre gang 1751 i Fåberg med Margrthe Sophie Stud f. 1729 d. 1755.

 

Barn: Ingeborg Christine f. 1752 d. 1790. Margrethe Sophie f. 1755 d. 1823 i Fåberg. Corfitz Numsen f. 1756 d. 1795. Christen f. 1757 d. 1757. Christiane f. 1758 d. 1845i Fåberg. Ulrich Frederik f. 1760 d. 1820. Charlotte Amalie f. 1763 d. 1835 ugift i Drammen. Maren Preus f. 1765 d. ? hun levde enda i 1836 i Drammen.

 

12)

Lars Johansen Widding

 

(1728 - 1754)

f. 1695 d. 1754. Fra Bergen. Sokneprest 1728 - 15. 6. 1754 da han døde. Han er gift med Anne Margrethe Frimann. Datter til sokneprest Claus Frimann i Selje. De hadde ingen barn.

 

11)

Samuel Jørgensen Mandal

 

Presteperiode:

(1714 - 1728)

f. 1683 d. 8. 10. 1728. Sønn av overinspektør og overbirkedommer i Jarlsberg grevskap Jørgen Olsen.

 

Han var pers, kap, i Nannestad fra 1709, ordinert som sokneprest 31. 8. 1714 - 1728. Han var gift med Maren Jensdatter Grü ner. Barn: Bente f. ca. 1715. Jens f. 1723

 

 

 

 

5)

Jens Mauritzøn

 

Presteperiode:

Ca. (1626 - 1657)

Født ca. 1583, Død 1657. Han var her i Nannestad sokneprest fra 1626 - 1657, da han døde. Før det var han kapelan Nes 1609 - 1611, og sokneprest i Skedsmo 1611 - 1626.

 

Han giftet seg med Elisabeth (Lisbeth) Christophersdatter. Datter av presten i Sørum, Christopher Pedersen. Elisabeth døde 1672.

 

Barn: Mauritz død etter 1672. Peder f. ca. 1615 død 1657. Anders. Lauritz død 1660 eller 1691. Cort f. ca. 1625 død 1671. Karen døde våren 1680.

 

10)

Jens Mogesen

 

Presteperiode:

(1674 - 1713)

f. 8. 10.1641 - d. 7. 6.1721 Han var pers. kap. hos faren Mogens Pedersen i Onsøy 1667 - 1674. Ble Gift i 1677 med Anne Margrethe Grüner, dotter til myntmester Fredrik Grüner.

 

Av ti marn levde tre, som tok morens tilnavn Grüner: Peter, sokneprest i Romedal. Cold, Karen f. 1681 d. 1740. Gift 1704 med daværende kapellan i Nannestad, seinere biskop i Akershus, Niels Dorph.

 

Lauritz Frantzøn ble vidd til prest av biskop Jens Nilssøn i Tønsberg den 28. 1. 1565 og ble vistnok kapellan hos faren. I 1576 foretok han sin annen studieferd til Rostock og i 1584 antagelig den tredje, da til Heidelberg. Det må være ved heimkomsten han tok over sokneprestkallet etter faren.

 

4)

Henrich Henrichsøn Dringelberg

 

Presteperiode:

(1614 - 1625)

Denne personen vet vi lite om.

 

Han var prest fram til 1626.

 

6)

Anders Jensen

 

(1641 - 1649)

Han var pers. kap.

 

7)

Tomas Trulsen

 

(1651 - 1657)

Han var kap.

 

8)

Thomas Trugelsen

 

Presteperiode:

(1657 - 1674)

Han blir svigersønn til Jens Mauritzøn rundt den 10. 7. 1652. Han er kapellan i Nannestad til 1657 og han bodde da på Løken. Sokneprest var han i perioden 1657 til 1674 da han døde.

 

9)

Samuel Rasmussen

 

(1665 - 1701)

Han var kap.

(1951 - )

Begge er gravlagt i Ullensaker Akershus.

 

Barn: Per f. 1931. Kjell Martens f. 1936