Nannestad Bygdemuseum

Nannestad Bygdemuseum

Publisert av Svein Monsen den 14.05.20.

I samråd med kommuneoverlegen er det gitt klarsignal for å ta i bruk museets lokaler med noen restriksjoner.

 

Regler for utlån/leie av Nannestad bygdemuseums lokaler under Koronapandemien:

 

 

 • Det er tillatt med 10 personer i henholdsvis møterommet og museumslokalet.

 

 • Ansvarlig for lån/leie skal føre liste over deltakere - denne skal oppbevares i 14 dager med tanke på eventuell smittesporing.

   

 • I henhold til smittevernregler skal det være 1 meters avstand mellom deltakerne.

   

 • Det er ikke lov med matservering.

   

 • Kaffe er tillatt, så sant vasking og/eller spriting av hender overholdes.

   

 • Generelle smittevernregler som vasking, og/eller spriting av hender, samt å holde avstand MÅ overholdes.

Ansvarlig for lån/ leie skal sørge for at smittevernregler følges.