Korona og Smittefare

Korona og Smittefare

Publisert av Svein Monsen den 09.03.20. Oppdatert 03.03.21.

 

Nytt 02.03.2021

Dette er en melding fra Nannestad kommune:

Det er nå en økning i antall smittetilfeller i Nannestad. En stor andel av smittetilfellene skyldes muterte virusvarianter. Nærkontakter til smittede får oftere påvist smitte i løpet av karantenetiden enn tidligere. Alle oppfordres på det sterkeste til å begrense antall personer man har nærkontakt med og omgås. Har du tegn på sykdom, bes du teste deg.
Les mer på nettsiden vår - https://bit.ly/3sMHtZP

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Nytt 22.11.2020

Dette er en melding fra Nannestad Kommune:

På grunn av en alvorlig forverring av smittesituasjonen har formannskapet i dag vedtatt lokal forskrift som bl.a. innebærer:
•Fortsatt krav om munnbind på kollektivtransport. Også i Taxi.
•Krav om munnbind i butikker og på offentlige innendørs steder
•Treningssentre stenges
•Maksimum 20 personer på offentlige innendørs arrangementer.
•Maksimum 10 personer på private samlinger.
•Fortsatt stans i breddeidrett for voksne.
•Krav om stans i all innendørs trening.
Detaljer finner du i forskriftsteksten her
https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/lokale-smitteverntiltak-i-nannestad-gjeldende-fra-23.11.20/

----------------------------------------------------------------------------------------

Nytt 12.03.2020

Styret i Nannestad Historielag  har besluttet at på grunn av situasjonen rundt korona viruset utsetter vi årsmøtet som var planlagt til 26. mars inntil videre. Ifølge vedtektene skal årsmøtet holdes innen utgangen av april, men i denne ekstraordinære situasjonen får vi bare følge med og se hvordan det utvikler seg. Årsmøtedokumenter legger vi ut 2 uker før årsmøtet.

Styret i Nannestad Bygdemuseum har besluttet at museet inntil videre holdes stengt på lørdager.

Historiske glimt som var planlagt til 30. mars  utsettes inntil videre.

Vi fortsetter arbeidet med planlegging av frigjøringsjubileet og Nannestadfestivalen, og jeg håper vi får gjennomført de planlagte aktivitetene innen rimelig tid. Vi vet jo ikke i dag hvor langvarig situasjonen med smitte av korona viruset blir,  vi får bare følge med på de anbefalinger som kommer. Vi vil ikke ta noen sjanser og bidra med arenaer for smittespredning.  I mellomtiden ber jeg alle våre medlemmer ta godt vare på seg selv.

Med vennlig hilsen
Berit Schei Hagen
Leder Nannestad Historielag

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Nannestad kulturråd videresender, på oppfordring fra Kultursjefen, anbefalinger fra kommuneoverlegen når det gjelder gjennomføring av arrangementer og håndtering av smittefare. Vi anbefaler alle lag, foreninger og andre som planlegger større arrangementer om å følge kommunelegens råd i denne saken. 

Emne: Gjennomføring av folkerike arrrangementer - spørsmål knyttet til koronasmitte

Jeg har fått spørsmål om hvordan arrangører av konferanser, møter og mønstringer skal forholde seg til korona-situasjonen.

Folkehelsa har kommet med anbefalinger rundt dette:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Jeg har også drøftet saken med kolleger både på Øvre og Nedre Romerike.

Generelt gjelder den enkle regelen om jo større et arrangement er, desto høyre er risikoen for smittespredning.

Derfor må det gjøres en risikovurdering for hvert enkelt arrangement.

Man må vurdere risikoen for smitte ved gjennomføring av arrangementet, mulighetene til å begrense eller endre arrangementet (for eksempel med og uten publikum tilstede) og eventuelt å utsette eller avbryte arrangementet.

Risikovurdering må revideres fortløpende i henhold til utvikling av situasjonen.

Noen sentrale poeng:

·         Mindre arrangementer (færre enn 200 deltakere) kan gjennomføres med mindre det foreligger skjerpende omstendigheter som øker smitterisikoen. Arrangøren bes oppfordre deltakerne til god håndhygiene og redusert nærkontakt.      

·         Store arrangementer (over 1000 deltakere) bør kanselleres dersom risikoen for smittespredning anses som stor – spesielt dersom det er redusert kapasitet for håndhygiene; enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit.

Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder. 

·         Store arrangementer må i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres, isoleres og følges opp.

·         Personer med symptomer på luftveisinfeksjon bør under ingen omstendighet delta i møter og mønstringer – uansett størrelse.

Ved tvil: Konferer med kommuneoverlegen

.

Jeg ber om at denne informasjonen videresendes til relevante ledere. 


Tom Sundar

Kommuneoverlege

Tlf 45484047

tom.sundar@nannestad.kommune.no