Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Publisert av Svein Monsen den 03.03.21.

Årsmøte

Årsmøte i Nannestad Historielag vil bli avholdt torsdag 18. mars 2020 kl. 19.00 -21.00. Møtet vil bli gjennomført som digitalt møte på Teams.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 2. Konstituering

  Valg av møteleder

  Valg av møtereferent og to til å undertegne protokollen

   

 3. Styrets årsmelding for 2019 og 2020

  Årsmelding Nannestad Historielag

  Årsmelding Nannestad Bygdemuseum

   

 4. Revidert regnskap for 2019 og 2020

   

 5. Innstillinger til årsmøtevedtak
  1. Vedtektsendring
  2. Kontingent 2021

   

 6. Valg

 

 

For å sikre at deltakerne får link til Teamsmøtet ber vi om påmelding til møtet.

Påmelding sendes beritsch.hagen@gmail.com innen 15.mars 2021.

 

 

Vel møtt!