Styremøter / Aarsmøter

Styremøter 2019

Vi har avholdt styremøte i Nannestad Historielag den 11. april 2019

Se vedlegg: Styremøte protokoll. Nedenfor.

 

Styremøte Protokoll 11.04.2019