Skoklefall 2024

Skoklefall 2024

Nannestad Historielag følger tradisjonen og feirer Skoklefall 3. juni kl. 18 på Sø-Kringler.
Det er parkering ved Kringler skole. 
Vi ønsker alle velkommen til samlingen!