Radio

Radio

Fra Krystallaparat til DAB- Radio

Ved Ivar Moholt

Torsdag 25. april 2024

Arrangementskomiteen - Lions er invitert til dette møtet, så det kommer antakelig noen ekstra. Inger - tar du en vurdering av hvor mange vi kan forvente fra Lions?

Servering blir kaffe og kringle eller wienerbrødstenger e.l. vi får kjøpt på butikken.