Nannestad Historielag
Postadresse

Holtervegen 26
2034 HOLTER

Besøksadresse

Teiealleen 11
2030 NANNESTAD

Org.nr.

918 405 542

Brukerkonto til Slektssiden kan bestilles her.

Skriv i alle felt med *

I feltet Melding:

Er du medlem, finner vi ut hvem du er. Du må skrrive Medlem.

Er du Gjest, skriv hvilkt (hvilke) Preste- trær du ønskerå se mer av i din brukerkonto.

I menyen ved flagget finner du Logg Inn i Slektsprogrammet til din Brukerkonto.